Bedrijfsadvies op maat

Als je als schadeherstelbedrijf, keten- of dealergelieerd twijfelt over de koers van je bedrijf.
Of je stelt jezelf op dit moment regelmatig de volgende vragen:

- Hoe krijg ik nu nog op klant-/dossierniveau een gezonde ROI?
- Bepaal ik nog wel zelf in eigen zaak?
- Hoe (efficiënt) georganiseerd is mijn schadeherstelbedrijf?
- Kan ik niet beter iets anders gaan doen?

Dan wordt het tijd dat je contact opneemt zodat je deskundig advies op maat krijgt in de vorm van:

Bedrijfsscan 
Een kort maar intensief bedrijfsonderzoek.
Observaties van de werkwijzen, gesprekken met jou en je medewerkers, niet alleen front-office maar ook de mensen op de werkvloer. Dit brengt knelpunten in beeld en daardoor de mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen. 

Bedrijfsstrategie 
Door onze jarenlange ervaring in de schadeherstelbranche (internationaal) hebben we snel in de gaten waar het bij je in je schadeherstelbedrijf aan schort. We schroomen niet je de bekende spiegel voor te houden.
Kies je dan zelf voor het turnaround traject dan zorgen we voor adequate- en intensieve begeleiding "on the job" zodat de veranderingsprocessen goed geïmplementeerd worden conform onze gezamenlijk plan van aanpak.

Onze relatie begint niet door je naar de mond te praten, maar door zo snel mogelijk te scoren!