Financiële bedrijfsanalyse

Ooit ben je ondernemer geworden voor vrijheid en dat al het harde werken zich ook loont. Een goed bedrijfsresultaat en voldoende liquiditeiten zijn dan onontbeerlijk.

Daarom is het goed om jaarlijks een exploitatiebegroting met kostprijsberekening te maken samen met onze bedrijfsadviseur zodat je zelf halfjaarlijks kunt zien of je op koers ligt met de inkomsten, kosten en het resultaat of bij moet gaan sturen.

Maar als je toch onverhoopt cashflow of andere financiële problemen krijgt, is het belangrijk dat je een financiële bedrijfsanalyse laat uitvoeren.

Dit is de eerste stap naar het weer gezond maken van vaak een gebrekkige financiële organisatie.

De bedrijfsadviseur van ABSIC Group begint eerst naar de financiële structuur van je bedrijf te kijken. Niet alleen kijken zij naar de cijfers, maar ook achter de cijfers voordat zij aanbevelingen doen voor een financiële herstructurering.

Waar kunnen de aanbevelingen betrekking op hebben?

* Het opzetten van een liquiditeitsplanning;
* Maatregelen voor het besparen van kosten;
* Verkrijgen van financiering;
* Managementinformatie verbeteringen.

Door jarenlange ervaring in het bedrijfsleven weten we cijfers op waarde te schatten. We zijn de ideale sparringpartner wanneer het financieel even niet zo goed met je bedrijf gaat.