parapluBijna failliet gaan? Luid op tijd de noodklok en roep professionele hulp in.

Hoe eerder de problemen worden aangepakt, hoe groter de kans op herstel van uw bedrijf.
Het is belangrijk dat er snel en adequaat wordt gehandeld.Wanneer spreken wij van zwaar weer?

Wij spreken binnen MKB bedrijven van zwaar weer:

 • Bij cash flow problemenabsic-group-crisishulp
 • Bij liquiditeitsspanningen en voortdurende verliezen
 • Als uw bank uw rekening courant verlaagd waardoor u betalingsproblemen heeft
 • Als uw bank de financiering heeft stopgezet of dreigt stop te zetten
 • Als u bij uw bank ondergebracht wordt bij bijzonder of intensief beheer
 • Bij een plotselinge vermindering in de vraag naar uw producten
 • Bij teruglopende rendementen
 • Als een reorganisatie onafwendbaar is
 • Als het management versterkt of begeleidt dient te worden tot een hoger niveau
 • Bij interne conflicten bij familiebedrijven
 • Bij interne conflicten tussen directieleden dan wel aandeelhouders

 
De adviseur van ABSIC Group begint met een scan om de problemen in kaart te brengen.

Aan de hand van deze scan en eventueel in overleg met uw accountant en/of bank wordt gekeken wat de beste oplossingsmogelijkheden zijn, te weten herstructurering of faillissement.

Indien herstructurering de uitkomst is van onze scan dan komt onze adviseur met een voorstel welke betrekking heeft op financiële en organisatorische zaken als:

 • Optimalisatie van kosten en structurele kostenbeheersing
 • management informatiesysteem opzetten of herzien
 • realiseerbaar budget / businessplan als leidraad neerleggen en opvolgen
 • ontwikkelen van een strategisch marketingplan
 • overname / verkoop van activiteiten
 • investeringen en strategische beslissingen
 • versterken / wijzigen van managementteam

en zal u ook begeleiden bij het uitvoeren van deze herstructurering.

Indien dreigend faillissement de uitkomst is van onze scan dan komt onze adviseur met een voorstel waarbij in samenspraak met uw accountant een bedrijfsrapportage wordt opgesteld. Hiermee gaan wij in overleg met uw bank en andere financiers.

Is een faillissement onafwendbaar, dan kunnen wij u begeleiden bij uw gang naar de curator.
Door onze financiële kennis van zaken weten wij de schade voor u zoveel mogelijk te beperken.

Eventuele doorstartmogelijkheden voor uw bedrijf en de financiële consequenties hiervan kunnen wij ook voor u onderzoeken.

Neem vrijblijvend contact op als u begeleiding nodig heeft om het roer om te gooien!