• Sterke en zwakke punten – interne factoren zoals:

  • mkb-swot-analysePersoneel en organisatie
  • Technologie en innovatie
  • Producten, diensten en prijs
  • Promotie, social media en imago van uw bedrijf
 • Kansen en bedreigingen – externe factoren zoals:

  • Trends op de markt
  • Concurrenten en strategieën
  • Ontwikkelingen in de bedrijfstak
  • Economische situatie
  • Belastingen en prijsstijgingen


Deze zijn van invloed op de verkoop van uw producten en diensten. Vanuit deze analyse kan het marketingplan worden opgesteld. Een marketingplan is gericht op verbeteringen en groei van uw bedrijf.